06. Bedrijfsvoering

Intro

6

Er komt een programma Organisatieontwikkeling om te voldoen aan het gevraagde aan de ambtelijke organisatie in ‘Het verhaal van Assen’. De hoofdthema’s hierin zijn: een heldere communicatie via alle kanalen, digitale en technische mogelijkheden (met ondersteuning van nieuwe manier van werken) en mensenwerk (waarbij we onder andere investeren in nieuwe competenties en vaardigheden). Samen met de ambtelijke organisatie gaan we inventariseren waar extra capaciteit en expertise nodig zijn.

Bij het vervangen van voertuigen onderzoeken we telkens de mogelijkheden van verduurzaming. We pionieren met elektrische en waterstof aangedreven voertuigen, die momenteel zo’n twintig tot dertig procent duurder zijn dan de conventionele. Wanneer de begroting niet passend is, leggen we voorstellen bij de raad neer.

Ons vergunningenproces is bijna volledig gedigitaliseerd. De digitalisering van het bouwarchief zal voor de dienstverlening een verbetering kunnen betekenen.

We gaan extra investeren in ict. Dit doen we om de ict veilig en stabiel te houden. Daarmee kunnen we een betrouwbare dienstverlening blijven leveren. Extra investeren in ict is ook nodig om te kunnen inspelen op ‘Het verhaal van Assen’en de nieuwe bestuurscultuur.

In 2019 gaan we extra investeren in kennismaking tussen medewerkers van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. We onderzoeken of samenwerking loont en welke vorm (projectmatig, samenvoeging of netwerkconstructie) daarbij past.

Highlights

  • Onze organisatieontwikkeling is gericht op de doelen van de nieuwe bestuurscultuur.
  • We realiseren de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark.
  • Effecten op mensen, planneet/milieu en winst/welvaart wegen we zwaar mee bij inkoop en aanbesteding.
  • We werken aan het digitaliseren van ons bouwarchief.
  • Onze ict is veilig en stabiel voor betrouwbare dienstverlening.

Verdeling van lasten en baten

Lasten € 54,7 miljoen

Baten €   7,6 miljoen

bg18 lasten en baten 06