05. Samen werken aan Assen

Intro

5

Ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van beleid en strategische keuzes is het aangaan van de dialoog tussen raad, college en inwoners. We beogen een cultuur waarbij bestuurlijke dilemma’s optimaal kunnen worden besproken met de raad en betrekken raadsleden in een vroegtijdig stadium bij het maken van beleid. Het programma Organisatieontwikkeling geeft invulling aan het verhaal van Assen en de daaruit voortvloeiende hoofdlijnen.

We ontwikkelen een gecoördineerde aanpak voor samenwerking met onze partners en zetten in op commissielidmaatschappen binnen de G40 en de VNG.

We blijven inzetten op een toekomstgerichte dienstverlening die aansluit bij de behoeftes en wensen van inwoners en ondernemers. Waar mogelijk vereenvoudigen we regels of passen we regels aan. In het programma Digitale dienstverlening werken we aan een integraal proces- en klantbeeld en de opbouw van een digitaal archief.

Highlights

  • We versterken de open en communicatieve bestuurscultuur.
  • Het verhaal van Assen is ons uitgangspunt voor de organisatieontwikkeling.

Verdeling van lasten en baten

Lasten € 4,5 miljoen

Baten € 0,8 miljoen

bg18 lasten en baten 05