• Home

Inleiding

programmabegroting gemeente assen 2019 voorblad pdfpdf Programmabegroting gemeente Assen 7MB 

De begroting 2019 is de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 Samen duurzaam verder (mei 2018) gaan we samen aan de slag in Assen, met oog voor elkaar en een overheid die de samenleving dient. Hierbij hebben we álle Assenaren, inwoners, instellingen en bedrijven op het oog. We willen dat alle Assenaren in onze samenleving zich gezien, geaccepteerd en waardevol voelen. Iedereen hoort erbij en doet ertoe.

Nieuwe inzichten en een nieuwe tijd vragen om andere keuzes en een nieuwe bestuursstijl. Dit bestuursakkoord kent een sterke ambitie om de dialoog te zoeken in de gemeenteraad, met maatschappelijke organisaties, ondernemers, andere overheden en inwoners van Assen. Dit vraagt nieuwe vormen van overleg, zichtbaarheid en tegelijk ook nieuwe daadkracht. Elk jaar vindt er een stadsdialoog plaats waarin de gemeenteraad en het college actief inwoners uitnodigen om te spreken over het beleid in de stad.

Samen gaan we aan de slag!

 

Verder lezen >>